Circle & Hexagon Patio Kits

Bradstone hexagon kit

Price

£149.00

Colour

Saga Black

Sizes

2.4m

Item Description

Saga Black Hexagon sandstone paving Kit , reduced from £399.00 !!

Featured

No